lust

Lust, motivation och energi

Var kommer lusten ifrån? När väcks den? Det är lätt att förstöra andras lust. Vilka krav ställer detta då på cheferna? Medarbetare som drivs av egna inre drivkrafter som lust, behöver inte motiveras, mätas och ges belöningar för att fortsätta att arbeta. Vi ger dig fem tips för att utveckla den emotionella sidan av din person.

Workshop: De vertikala processerna

Många gör sina verksamhetsplaner utan att målen som ska styra dessa finns, har accepterats och förståtts. Därmed blir hela verksamheten inriktad på det löpande medan innovation och utveckling blir lidande. Peter Kimber har genom många års forskning utvecklat en metod för hur man får till ägandet i företaget/organisationen av målen.

Workshop: De horisontella processerna

I mars kommer Tomas Gustavsson, Karlstads universitet, till oss för att prata om de horisontella processerna. Vill man öka effektiviteten i processerna måste varje grupp när de tar över, kunna bygga vidare på det som redan är gjort. Genom att synliggöra det som händer i övergången mellan grupperna kan behoven hanteras. Med stöd av digitala verktyg ökar konkretiseringen av vad som händer och arbetet kan styras av de behov den grupp som tar över har.

Vad är nästa steg i er chefsutveckling?

Hållbara Chefer – vi använder Corona-erfarenheter för att lära om krishantering. “Utdragenheten” gör att krisorganisationen fungerar dåligt på många håll. Bättre att jobba vidare inom ramen för linjeorganisationen tycker många chefer. Kreativitet och flexibilitet för att genomföra deltagarnas val av form. Intressant att se hur villiga vi är att prova nytt.