Hur bygger jag upp min självkänsla?

Går du och funderar över hur du kan öka din egen självkänsla, d v s att acceptera dig själv som du är, att du ”bottnar” i dig själv. Kanske vill du arbeta för att förtydliga din egen bild av dig själv och vill ge mer av det som finns inom dig i relation till din omgivning. Då är det är dags att börja en resa med din egen utveckling. Det är alltid roligare att börja resan med några nya enkla åtgärder ganska direkt.