“Min samlade bild av arbetet med Kontura är väldigt positiv. Arbetet präglas av professionalitet, tydlighet och flexibilitet”

FörvaltningschefFörvaltningschef

”Konsulternas breda erfarenhet från olika samshällssektorer, tydlighet och förmåga att förmedla såväl vetenskapliga som andra uppnådda resultat har gett dem hög legitimitet i ledningsgruppen”

PersonaldirektörPersonaldirektör

”Konturas evidensbaserade metoder är unika för modern utveckling av ledarskap och intern bolagskultur”

KoncernchefKoncernchef

”Tillfört både nya perspektiv och angreppssätt till vårt arbete, högst kompetenta och ansvarsfulla konsulter”

KommundirektörKommundirektör

“Kontura bidrar med ett konkret och handfast stöd som är evidensbaserat. Det är unikt”

GeneraldirektörGeneraldirektör

”Lyhörda gentemot mig som kund, koppling till aktuell forskning, bredd på uppdrag, tydligt och personligt engagemang”

FörvalningschefFörvalningschef