TMS Chefskap för välfärdens nya förutsättningar "Av de mängder rapporter jag läst om ledarskap under åren,
är denna rapport den jag tycker är mest pedagogiskt upplagd,
lättläst och den med det största djup jag sett!"

Lars-Erik Holm, fd Generaldirektör på Socialstyrelsen)
Läs mer
Hållbara Chefer Hållbara chefer ger mätbara resultat Konturas ettåriga ledarskapsutbildning föddes ur forskning om hur chefer levererar långsiktigt med bibehållen glöd. Det är en komplett chefsutbildning som bygger själv­tillit och trygghet i chefsrollen. LÄS MER Ledningsstöd Nå full potential i ledningsgruppen! Ledningsgruppen ska ha en klar blick mot omvärlden, skapa och söka samsyn om strategier utifrån ett helhetsperspektiv. Kontura stöttar, utbildar och coachar ledningsgrupper till att nå sin fulla potential vilket ger märkbara effekter i verksamheten. LÄS MER
Go to Top