Värdering av arbetsklimat

Denna typ av mätskala brukar kallas den semantiska differentialen och har utvecklats av psykologen Charles Osgood. Skalans ändpunkter består av bipolära, motsatta begrepp, (t.ex. aktivt-passivt), som relateras till den företeelse man vill mäta. Med hjälp av sju skalsteg värderar svarspersonen vad som är mest utmärkande för t.ex. arbetsklimat. Denna typ av skala har kommit att användas i mätningar av människors värderingar och inställningar till något område, t.ex. arbetsmiljön. Kontura har utvecklat ett eget mätinstrument som vi kallar Värdering av arbetsklimat. 

I de analyser vi gjort av insamlat svarsmaterial har vi funnit två centrala dimensioner i arbetsklimat:

  • Det sociala klimatet förmedlar känsla, samverkan, tilltro, öppenhet, arbetsglädje
    och motsatser som kyligt, egencentrerat och slutet

  • Det uppgifts – och handlingsinriktade klimatet förmedlar drivkraft, aktivitet, beslutsamhet, förändringsvilja
    och motsatser som passivt, trevande och förändringströgt

I analysen kallar vi ändpunkterna i det sociala klimatet för kontaktlöst respektive samverkande och i det uppgifts- och handlingsinriktade för trögt respektive drivande. Dessa typer av klimat kan positivt samvariera med varandra men kan också gå i olika riktning. På så sätt kan vi identifiera 4 typer av klimat som vi benämnt enligt modellen.

Värdering av arbetsklimat används för att med enkla administrativa medel få en snabb bild av en grupp.

arbetsklimat

Kontakta oss

Ring oss på 08-56460990 eller skicka oss ett meddelande via nedanstående formulär så kontaktar vi dig!

 

Skicka meddelande