Workshop: De vertikala processerna

Många gör sina verksamhetsplaner utan att målen som ska styra dessa finns, har accepterats och förståtts. Därmed blir hela verksamheten inriktad på det löpande medan innovation och utveckling blir lidande. Peter Kimber har genom många års forskning utvecklat en metod för hur man får till ägandet i företaget/organisationen av målen.

Workshop: De horisontella processerna

6 december kommer Tomas Gustavsson, Karlstads universitet, till oss för att prata om de horisontella processerna. Vill man öka effektiviteten i processerna måste varje grupp när de tar över, kunna bygga vidare på det som redan är gjort. Genom att synliggöra det som händer i övergången mellan grupperna kan behoven hanteras. Med stöd av digitala verktyg ökar konkretiseringen av vad som händer och arbetet kan styras av de behov den grupp som tar över har.