Nästa Hållbara Chefer® startar den 7 december 2021!

Hållbara Chefer® skiljer sig på flera sätt från andra ledarutvecklingsprogram: skapa kunskap av den erfarenhet du redan har – och utforma din egen plattform. Omsätt det du lär dig direkt på hemmaplan. Sätt fokus både på ledarskapet av medarbetarna och ditt chefsansvar för verksamheten. Hållbara Chefer® är det mest genomforskade programmet på den svenska marknaden.

ledarskap

Ett ledarskap och medarbetarskap som lyfter varandra

Ett ledarskap och medarbetarskap som lyfter varandra När vi går från komplicerade sammanhang till komplexa sammanhang krävs det att ledarskapet och medarbetarskapet lyfter varandra. Samhället och arbetslivet förändras snabbt som det alltid gjort. Vi är i en brytning där också komplexiteten i våra liv ökar snabbt. Vi söker efter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att…