ledarskap

Ett ledarskap och medarbetarskap som lyfter varandra

Ett ledarskap och medarbetarskap som lyfter varandra När vi går från komplicerade sammanhang till komplexa sammanhang krävs det att ledarskapet och medarbetarskapet lyfter varandra. Samhället och arbetslivet förändras snabbt som det alltid gjort. Vi är i en brytning där också komplexiteten i våra liv ökar snabbt. Vi söker efter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att…