Handfasta chefstips: Självkänsla

Går du och funderar över hur du kan öka din egen självkänsla, d v s att acceptera dig själv som du är, att du ”bottnar” i dig själv. Kanske vill du arbeta för att förtydliga din egen bild av dig själv och vill ge mer av det som finns inom dig i relation till din omgivning. Då är det är dags att börja en resa med din egen utveckling. Det är alltid roligare att börja resan med några nya enkla åtgärder ganska direkt.

Konturas pedagogik i ett nötskal

Det finns i huvudsak två sätt att lära. Vi kan läsa in teorier och tankar som andra formulerat, byggda på vetenskaplig grund, s k evidensbaserade. Hela den akademiska världen bygger på denna form av inlärning. Vi kan också lära genom att reflektera över den erfarenhet vi skaffat oss. Då letar vi mönster och vad som förklarar mönstren.