Lär känna dig själv – Självkänsla & 360 graders feedback

Under 5 halvdagar får du en rad olika bilder som beskriver dig: en 360 graders feedback via verktyget Chefsprofilen, intervjuer med din chef, kollegor och underordnade samt egen reflektion kring hur du själv ser på dig själv. Allt knyts samman med en jämförelse mellan din bild och andras bild av dig till samt hur du ökar din självkänsla för att ha en mer välgrundad bas i tillvaron.

Är du i behov av personlig utveckling eller grupputveckling?

Är du i behov av personlig utveckling eller grupputveckling? Kontura innehar den svenska agenturen för Team Management Profile, ett evidensbaserat verktyg både för utveckling på grupp- och individnivå. Det är inte ett personlighetstest i vanlig mening, utan ett utvecklingsverktyg. Personligheten kartläggs, men främst i arbetet och rollen i gruppen. De individuella profilerna kan sedan kombineras…

TMP sticker ut från mängden

Vi får ofta frågan om vad skillnaderna är mellan det verktyg vi använder för grupputveckling och andra på marknaden. Det vore intressant att ställa upp dem för en ingående jämförelse sett ur funktions- och kundupplevelse, men på rak arm kan man i alla fall nämna några särskiljande och gemensamma kännetecken.

Konturas pedagogik i ett nötskal

Det finns i huvudsak två sätt att lära. Vi kan läsa in teorier och tankar som andra formulerat, byggda på vetenskaplig grund, s k evidensbaserade. Hela den akademiska världen bygger på denna form av inlärning. Vi kan också lära genom att reflektera över den erfarenhet vi skaffat oss. Då letar vi mönster och vad som förklarar mönstren.