TMP sticker ut från mängden

Vi får ofta frågan om vad skillnaderna är mellan det verktyg vi använder för grupputveckling och andra på marknaden. Det vore intressant att ställa upp dem för en ingående jämförelse sett ur funktions- och kundupplevelse, men på rak arm kan man i alla fall nämna några särskiljande och gemensamma kännetecken.

Konturas pedagogik i ett nötskal

Det finns i huvudsak två sätt att lära. Vi kan läsa in teorier och tankar som andra formulerat, byggda på vetenskaplig grund, s k evidensbaserade. Hela den akademiska världen bygger på denna form av inlärning. Vi kan också lära genom att reflektera över den erfarenhet vi skaffat oss. Då letar vi mönster och vad som förklarar mönstren.

Historian kring forskningsprojektet Hållbara chefer

Historian kring forskningsprojektet Hållbara chefer Chefens uppdrag beskriver vad som ska levereras från dennes del av organisationen. En ledningsgrupp formas runt chefen för att hjälpa till med att uppnå detta uppdrag. Hur man uppfattar syftet med ledningsgruppen, blir avgörande för inriktningen av arbetet. Både gruppens sammansättning och dess arbetsuppgifter styrs av synen på uppdraget. Många…

Är du på plats när de offentliga ledarna möts?

Offentlig Chef 2017 arrangeras den 18-19 januari i Uppsala. Årets fokusområden är förändringsledning, coachande ledarskap och förtroendebyggande.Ta chansen att lyssna till landets främsta föreläsare och pedagoger när de samlas för din skull. Du möter Fredrik Reinfeldt, Gunnila Masreliez-Steen, Laura Hartman, Christer Olsson och Eva Hamilton med flera. Gunnila Masreliez-Steen från Kontura International föreläser torsdagen 19…

ledarskap

Vår syn på ledarskap

Vår syn på ledarskap Vår syn är att ledare behöver ha en pålitlig etisk och moralisk kompass som en vägledning i det dagliga arbetet och som en förebild för sina medarbetare med förmåga att också konfrontera oacceptabla beteenden. Genom insikt om egna drivkrafter och eget beteende läggs en grund för äkthet i möten med andra…