Lyssna på LederCastens podd om skandinaviskt ledarskap

Skandinaviskt ledarskap lockar internationell uppmärksamhet. Varför det? Och vad kännetecknar en ledare med en skandinavisk ledarstil? Gunilla Masreliez-Steen har rådgivit ledare på olika nivåer i över 30 länder. Med 45 år som specialist på ledarskap, delar hon sina erfarenheter i podden LederCasten tillsammans med Morten Slungård och Sverre Simen Hov.   Lyssna på avsnittet på…

scandinavian management

Scandinavian management – vad är det som utmärker?

Allt chefs- och ledarskap utgår från den verklighet det utövas i, dvs vår kultur och de värderingar, sätt att fungera och acceptabla beteenden som samlar oss som nation. Under mina 25 år, arbetandes med företag och organisationer i andra länder, blev olikheterna mellan länders sätt att leda i praktiken allt tydligare. Mitt intresse väcktes för…