ledarutbildning

Vad är det som gör att en ledarutbildning ger resultat?

I den andra delen av den artikelserie, fortsätter vi att kommentera den meta-studie som gjordes i USA 2017 och omfattade 335 utvärderingar av chefs- och ledarutbildningar. I detta avsnitt tittar vi närmare på de hypoteser de ställde upp och som de testade i sin studie. Detta är intressant eftersom hypoteserna i sig speglar den rådande klokskapen på området.