Lyssna på podd i sommar och bygg upp din självkänsla

Går du och funderar över hur du kan öka din egen självkänsla, d v s att acceptera dig själv som du är, att du ”bottnar” i dig själv. Kanske vill du arbeta för att förtydliga din egen bild av dig själv och vill ge mer av det som finns inom dig i relation till din omgivning. Då är det är dags att börja en resa med din egen utveckling. Det är alltid roligare att börja resan med några nya enkla åtgärder ganska direkt.

lust

Lust, motivation och energi

Var kommer lusten ifrån? När väcks den? Det är lätt att förstöra andras lust. Vilka krav ställer detta då på cheferna? Medarbetare som drivs av egna inre drivkrafter som lust, behöver inte motiveras, mätas och ges belöningar för att fortsätta att arbeta. Vi ger dig fem tips för att utveckla den emotionella sidan av din person.

Rapporten Chefskap för välfärdens nya förutsättningar

Samhället står inför stora övergripande förändringar. Utmaningar som globalisering, demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar knackar på. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Det är en ny välfärd som växer fram med nya förutsättningar.

Lyssna på LederCastens podd om skandinaviskt ledarskap

Skandinaviskt ledarskap lockar internationell uppmärksamhet. Varför det? Och vad kännetecknar en ledare med en skandinavisk ledarstil? Gunilla Masreliez-Steen har rådgivit ledare på olika nivåer i över 30 länder. Med 45 år som specialist på ledarskap, delar hon sina erfarenheter i podden LederCasten tillsammans med Morten Slungård och Sverre Simen Hov.   Lyssna på avsnittet på…

scandinavian management

Scandinavian management – vad är det som utmärker?

Allt chefs- och ledarskap utgår från den verklighet det utövas i, dvs vår kultur och de värderingar, sätt att fungera och acceptabla beteenden som samlar oss som nation. Under mina 25 år, arbetandes med företag och organisationer i andra länder, blev olikheterna mellan länders sätt att leda i praktiken allt tydligare. Mitt intresse väcktes för…