Rapporten Chefskap för välfärdens nya förutsättningar

Samhället står inför stora övergripande förändringar. Utmaningar som globalisering, demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar knackar på. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Det är en ny välfärd som växer fram med nya förutsättningar.

Lyssna på LederCastens podd om skandinaviskt ledarskap

Skandinaviskt ledarskap lockar internationell uppmärksamhet. Varför det? Och vad kännetecknar en ledare med en skandinavisk ledarstil? Gunilla Masreliez-Steen har rådgivit ledare på olika nivåer i över 30 länder. Med 45 år som specialist på ledarskap, delar hon sina erfarenheter i podden LederCasten tillsammans med Morten Slungård och Sverre Simen Hov.   Lyssna på avsnittet på…

manligt och kvinnligt

Är det monster- eller mjukischef man ska vara idag? Eller något annat?

Det här var något som diskuterades för 30 år sedan. Hur ser vi på chef- och ledarskapet idag och vilka ledarstilar premierar vi? Hur ser vi till exempel på manliga och kvinnliga chefer förr och nu? Du har säkert en uppfattning om detta. Ibland kan det vara roligt att backa bandet och ta del av vad som diskuterades då, för att se i vilken riktning vi har rört oss. Läs gärna den här artikeln från 1988. Den ger en bild av vad som diskuterades då. Har det hänt något? Känns detta igen i dagens arbetsliv? Är det alltjämt den manliga kulturens värderingar och förhållningssätt som präglar dagens arbetsliv?

lust

Lust, motivation och energi

Var kommer lusten ifrån? När väcks den? Det är lätt att förstöra andras lust. Vilka krav ställer detta då på cheferna? Medarbetare som drivs av egna inre drivkrafter som lust, behöver inte motiveras, mätas och ges belöningar för att fortsätta att arbeta. Vi ger dig fem tips för att utveckla den emotionella sidan av din person.