Rapporten Chefskap för välfärdens nya förutsättningar

Samhället står inför stora övergripande förändringar. Utmaningar som globalisering, demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar knackar på. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Det är en ny välfärd som växer fram med nya förutsättningar.

Lyssna på LederCastens podd om skandinaviskt ledarskap

Skandinaviskt ledarskap lockar internationell uppmärksamhet. Varför det? Och vad kännetecknar en ledare med en skandinavisk ledarstil? Gunilla Masreliez-Steen har rådgivit ledare på olika nivåer i över 30 länder. Med 45 år som specialist på ledarskap, delar hon sina erfarenheter i podden LederCasten tillsammans med Morten Slungård och Sverre Simen Hov.   Lyssna på avsnittet på…

scandinavian management

Scandinavian management – vad är det som utmärker?

Allt chefs- och ledarskap utgår från den verklighet det utövas i, dvs vår kultur och de värderingar, sätt att fungera och acceptabla beteenden som samlar oss som nation. Under mina 25 år, arbetandes med företag och organisationer i andra länder, blev olikheterna mellan länders sätt att leda i praktiken allt tydligare. Mitt intresse väcktes för…

manligt och kvinnligt

Är det monster- eller mjukischef man ska vara idag? Eller något annat?

Det här var något som diskuterades för 30 år sedan. Hur ser vi på chef- och ledarskapet idag och vilka ledarstilar premierar vi? Hur ser vi till exempel på manliga och kvinnliga chefer förr och nu? Du har säkert en uppfattning om detta. Ibland kan det vara roligt att backa bandet och ta del av vad som diskuterades då, för att se i vilken riktning vi har rört oss. Läs gärna den här artikeln från 1988. Den ger en bild av vad som diskuterades då. Har det hänt något? Känns detta igen i dagens arbetsliv? Är det alltjämt den manliga kulturens värderingar och förhållningssätt som präglar dagens arbetsliv?