Nästa Hållbara Chefer® startar den 7 december 2021!

Hållbara Chefer® skiljer sig på flera sätt från andra ledarutvecklingsprogram: skapa kunskap av den erfarenhet du redan har – och utforma din egen plattform. Omsätt det du lär dig direkt på hemmaplan. Sätt fokus både på ledarskapet av medarbetarna och ditt chefsansvar för verksamheten. Hållbara Chefer® är det mest genomforskade programmet på den svenska marknaden.

Vad är nästa steg i er chefsutveckling?

Hållbara Chefer – vi använder Corona-erfarenheter för att lära om krishantering. ”Utdragenheten” gör att krisorganisationen fungerar dåligt på många håll. Bättre att jobba vidare inom ramen för linjeorganisationen tycker många chefer. Kreativitet och flexibilitet för att genomföra deltagarnas val av form. Intressant att se hur villiga vi är att prova nytt.

Håller dina chefer?

I vår komplexa och krävande samtid behöver vi mer än någonsin hållbara chefer, som kan bevara glöden i sitt uppdrag och tillföra kraft i utvecklingen av verksamheten. Vi på Kontura verkar för att chefer ska hålla långsiktigt, både mentalt och fysiskt, samt i relation till sina medarbetare och överordnade chefer.