Med arbetslusten som vägvisare

Den senaste tiden har olika personlighetstester och profileringsverktyg fått en hel del kritik i media. Kritiken riktar in sig på att verktygen påstås kunna analysera och kategorisera människors personligheter med hjälp av ett simpelt frågeformulär. Forskningen och evidensen bakom verktygen ifrågasätts och därmed även de positiva effekter som verktygen kan ge på individ-och gruppnivå.