Med arbetslusten som vägvisare

Den senaste tiden har olika personlighetstester och profileringsverktyg fått en hel del kritik i media. Kritiken riktar in sig på att verktygen påstås kunna analysera och kategorisera människors personligheter med hjälp av ett simpelt frågeformulär. Forskningen och evidensen bakom verktygen ifrågasätts och därmed även de positiva effekter som verktygen kan ge på individ-och gruppnivå.

ledarutbildning

Vad är det som gör att en ledarutbildning ger resultat?

I den andra delen av den artikelserie, fortsätter vi att kommentera den meta-studie som gjordes i USA 2017 och omfattade 335 utvärderingar av chefs- och ledarutbildningar. I detta avsnitt tittar vi närmare på de hypoteser de ställde upp och som de testade i sin studie. Detta är intressant eftersom hypoteserna i sig speglar den rådande klokskapen på området.