scandinavian management

Scandinavian management – vad är det som utmärker?

Allt chefs- och ledarskap utgår från den verklighet det utövas i, dvs vår kultur och de värderingar, sätt att fungera och acceptabla beteenden som samlar oss som nation. Under mina 25 år, arbetandes med företag och organisationer i andra länder, blev olikheterna mellan länders sätt att leda i praktiken allt tydligare. Mitt intresse väcktes för…

manligt och kvinnligt

Är det monster- eller mjukischef man ska vara idag? Eller något annat?

Det här var något som diskuterades för 30 år sedan. Hur ser vi på chef- och ledarskapet idag och vilka ledarstilar premierar vi? Hur ser vi till exempel på manliga och kvinnliga chefer förr och nu? Du har säkert en uppfattning om detta. Ibland kan det vara roligt att backa bandet och ta del av vad som diskuterades då, för att se i vilken riktning vi har rört oss. Läs gärna den här artikeln från 1988. Den ger en bild av vad som diskuterades då. Har det hänt något? Känns detta igen i dagens arbetsliv? Är det alltjämt den manliga kulturens värderingar och förhållningssätt som präglar dagens arbetsliv?

lust

Lust, motivation och energi

Var kommer lusten ifrån? När väcks den? Det är lätt att förstöra andras lust. Vilka krav ställer detta då på cheferna? Medarbetare som drivs av egna inre drivkrafter som lust, behöver inte motiveras, mätas och ges belöningar för att fortsätta att arbeta. Vi ger dig fem tips för att utveckla den emotionella sidan av din person.

Med arbetslusten som vägvisare

Den senaste tiden har olika personlighetstester och profileringsverktyg fått en hel del kritik i media. Kritiken riktar in sig på att verktygen påstås kunna analysera och kategorisera människors personligheter med hjälp av ett simpelt frågeformulär. Forskningen och evidensen bakom verktygen ifrågasätts och därmed även de positiva effekter som verktygen kan ge på individ-och gruppnivå.